mei 2024

Vier kansen voor de houtbouw


Henk Jan Nieuwenhuis deelt zijn kijk op de houtbouw en benoemt hier vier kansen

De 4 grootste kansen voor houtbouwers en hoe ze te benutten.

In Nederland staan we op het moment voor een belangrijke uitdaging: voldoende woningen. Prefab houtbouw kan hierin een cruciale rol spelen. Door in geconditioneerde omstandigheden vrijwel complete casco’s van woningen te bouwen, kunnen we samen in korte tijd komen tot voldoende woonruimte voor iedereen. Maar hoe doe je dat zo efficiënt mogelijk? In dit artikel nemen we je graag mee in de 4 belangrijkste uitdagingen en, belangrijker, de oplossingen die wij hiervoor bieden.

Door: Henk Jan Nieuwenhuis

1. Volledig én snel voldoen aan wet- en regelgeving

In Nederland stellen we hoge eisen aan de veiligheid en kwaliteit van woningen. Onder andere in de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb) en het actuele Bouwbesluit. Hier volledig aan voldoen kost vaak veel tijd en vraagt veel van je mensen.

BIM4Production® lost dit via de eigen app eenvoudig op. In de tekenfase krijgt elk element een unieke QR-code of RFID-tag. Deze kan elke medewerker scannen om vervolgens via smartphone of tablet checklists in te vullen en foto’s toe te voegen. Zo voldoe je volledig, snel en navolgbaar aan alle actuele wet- en regelgeving.

2. Circulariteit voor stabielere kosten en beschikbaarheid

Hout is duurzaam inzetbaar en goed te recyclen. Toch variëren de kosten sterk en is beschikbaarheid ook niet op elk moment vanzelfsprekend. Dit kan in het bouwproces zorgen voor verstoringen in de keten.

BIM4Production® lost dit op door elk element te voorzien van een eigen ‘paspoort’. Hierin staan de exacte gegevens van dat specifieke element. Als je weet wat je gemaakt hebt en hoe je het gemaakt hebt, kan je het ook weer demonteren. Zo kan je losse onderdelen vervangen of zelfs volledige elementen. Hiervoor is het van belang dat je engineering en tekenwerk dus goed bewaart blijft voor een langere periode. Om recycling van onderdelen en updatebaar bouwen te bevorderen, moet je data dus circulair zijn. Ook dat regel je eenvoudig in BIM4Production®.

3. Kennis en vakmanschap slim inzetten in je organisatie

Personeel met de juiste kennis en vaardigheden is cruciaal voor je bouwproces. Zeker als het gaat om ontwerp, constructie en houtbehandeling. Het vinden van deze mensen kan een grote uitdaging zijn, maar wat gaan ze doen als ze voor je werken? Leggen zij hun focus op hun kernactiviteiten of doen ze ook veel ‘corvee’?

BIM4Production® neemt een belangrijk deel van het ‘corvee’ weg. Wij helpen je om te automatiseren waar mogelijk. Denk aan het automatisch genereren van bestellijsten, productieplanningen en zelfs transportplanningen. Zo kunnen jouw mensen zich dus maximaal focussen op datgene waar zij goed in zijn.

4. Het belang van innovatie en industrialisatie

Het aandeel van houtbouw in Nederland groeit, toch staat de sector als zodanig nog wel voor een belangrijk uitdaging op het gebied van schaalvergroting en industrialisatie. Als de vraag toeneemt, wordt efficiënter bouwen en slimmer samenwerken met toeleveranciers steeds belangrijker. Hoe integreer je dat in je bestaande processen en welke rol speelt digitalisering daarbij?

BIM4Production® werkt op basis van een 3D BIM-model. Hierdoor heeft iedereen altijd en overal beschikking over alle mogelijke informatie. BIM4Production® is voorbereid op optimale ketenintegratie en juist daarin speelt deze informatie een cruciale rol. Slimmere samenwerking verhoogt namelijk de productiecapaciteit in de keten. Dat zorgt voor industrialisatie en opschaling in een hogere versnelling.

Hierover doorpraten? Maak een afspraak.

Elementen-App

Optimale flow in productie en kwaliteitsborging

Adres
Plaagslagen 5
7463 PJ Rijssen
Algemene gegevens
KvK: 08114303
BTW: NL811764916B01
Social